Beställning av ID06-kort

ETT FÖRETAG FÅR ENDAST BESTÄLLA ID06-KORT TILL EGNA ANSTÄLLDA. ID06-KORTET ÄR EN BEKRÄFTELSE PÅ ATT DET RÅDER ETT ARBETSGIVARSAMBAND MELLAN FÖRETAGET OCH PERSONEN SOM HAR ID06-KORTET. FÖRETAG SOM INTE FÖLJER DETTA KAN KOMMA ATT STÄNGAS AV FRÅN HELA ID06-SYSTEMET.

För att beställa ID06-kort ska du kontakta något av företagen nedan som är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Dessa hanterar alla frågor runt beställningen av ID06-kort.

Listan över ackrediterade leverantörer fylls på kontinuerligt allt eftersom ackrediteringar genomförs. Beställning av ID06-kort ska ombesörjas av behörig firmatecknare. 

OBS: För att den elektroniska redovisningen ska fungera (lagkrav från 1 januari 2016) måste alla på byggarbetsplatsen bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en "RFID-tag" som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren. 


ID06 Ackrediterade leverantörer 

ID06 Accredited suppliers


Nexus ID solutions AB- nexusid06.se (ackr.kod BB)
Mail: id06@nexusgroup.com
Webb: www.nexusid06.se
Tfn: +46 10 33 33 280

Peab AB (ackr.kod FF)  OBS: Endast företag inom Peabkoncernen
Mail: ID06@peab.se
Webb: www.peab.se   
Tfn: +46 431-890 00

Areff Systems AB (ackr.kod LL)
Mail: id06@areff.se
Webb: areffid06.se  
Tfn: +46 455 616 006

Angeno Business Solutions AB (ackr.kod NN)
Mail: hakan.gebing@angeno.se
Webb: www.angeno.se   
Tfn: +46 8 760 93 90, +46 70 752 69 50

Seriline AB - HantverksID.se (ackr.kod ZZ) 
Mail: support@hantverksid.se
Webb: www.hantverksid.se
Tfn: +46 10 10 29 300

Oberthur Technologies Sweden AB (ackr.kod CC och GG)
Mail: id06oberthur@cardpro.se   
Webb: id06oberthur.cardpro.se
Tfn: +46 10 130 97 00


Kortkvittens

OBS! Enligt Personuppgiftslagen (PUL) och Datainspektionens yttrande är det mycket viktigt att kortinnehavaren informeras om innebörden av ID06 och hanteringen av personuppgifter. Korten ska också kvitteras av resp kortinnehavare i samband med överlämnandet. Kvittensen arkiveras av arbetsgivaren.

Blankett för kvittens och ID06-information kan laddas ner här:


ID06-kort

ID06-KORT UTGÖR DET SYNLIGA BEVISET PÅ ATT DU ÄR ANSTÄLLD AV DET FÖRETAG SOM STÅR PÅ KORTET.

ID06-kort ska bäras av alla som vistas på byggarbetsplatser anslutna till ID06-systemet. Kortet är en förutsättning för att den elektroniska redovisningen ska fungera. Via en "RFID-tag" överförs kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren. Kortet ersätter inte giltig legitimation.

Följande uppgifter är obligatoriska på framsidan av ID06-kort:

 • Företagsnamn i klartext
 • Företagets organisationsnummer
 • Kortinnehavarens fotografi
 • Kortinnehavarens för- och efternamn
 • Kortnummer
 • ID06-logotype
 • Giltighetstid

 • Exempel på uppgifter som är frivilliga på framsidan av
  ID06-kort:

 • Företagets logotype
 • Kortinnehavarens titel/befattning

 • ID06kort-ftg-2014.png


 •