Frågor & svar om ID06


Här finner du svar på de vanligaste frågorna om ID06 och lagen om personalliggare i byggbranschen. Information finns också i ID06-broschyren som du kan läsa eller ladda ner här. HIttar du inte det svar du söker, mejla din fråga till administration@id06.se

Sök bland vanliga frågor och svar.

 • Vad är syftet med ID06?

  » Visa svar
 • Vad kostar ett ID06-kort?

  » Visa svar
 • Hur lång är leveranstiden? 

  » Visa svar
 • Hur beställer jag ett ID06-kort?

  » Visa svar
 • Vilka uppgifter ska alltid synas på ett ID06-kort?

  » Visa svar
 • Jag har tappat mitt ID06-kort. Vad gör jag?

  » Visa svar
 • Vad händer när jag avslutar min anställning?

  » Visa svar
 • Vad gör jag om mitt kort inte fungerar?

  » Visa svar
 • Vem ska beställa mitt kort?

  » Visa svar
 • Var får vi tag på hållare till våra ID06-kort?

  » Visa svar
 • Får ett företag beställa ID06-kort till vem som helst?

  » Visa svar
 • När jag använder mitt kort på en byggarbetsplats, vilka uppgifter sparas då i systemet?

  » Visa svar
 • Vem har rätt att se mina uppgifter i ett ID06-system?

  » Visa svar
 • Hur kan jag kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på mig i ID06-systemet?

  » Visa svar
 • Kan min arbetsgivare använda uppgifterna när jag registrerar mitt ID06-kort som underlag för tidredovisning?

  » Visa svar
 • Finns det risk för att någon obehörig får tillgång till mina personuppgifter och använder dem?

  » Visa svar
 • Vad innebär den nya lagen om elektronisk personalliggare, som träder i kraft den 1 januari 2016, för mig som företagare?

  » Visa svar
 • Vem ansvarar för att en elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen?

  » Visa svar
 • Vad händer om lagen inte följs?

  » Visa svar
 • Har Skatteverket rätt att besöka min byggarbetsplats utan att meddela det i förväg?

  » Visa svar
 • Hur kan jag få mer information om lagen och om hur mitt bygge ska uppfylla kraven?

  » Visa svar
 • Jag arbetar som Bas-U/platschef på ett vägbygge och vi har ingen möjlighet att inhägna vår arbetsplats med staket? Hur ska vi kunna uppfylla lagen med hjälp av ID06?

  » Visa svar
 • Jag arbetar med byggservice åt företag och kommuner, blir det inte svårt att hålla reda på alla byggarbetsplatser? Mina anställda är på många olika arbetsplatser under en dag, hur har ni tänkt lösa det inom ID06-systemet?

  » Visa svar
 • Vi ska göra ett större arbete åt en bostadsrättsförening innefattande stambyte och renovering av toaletter inne hos medlemmarna men även i allmänna utrymmen i huset. Kommer vi att beröras av den nya lagen? 

  » Visa svar
 • Jag jobbar mest med att frakta material till olika byggarbetsplatser, berörs jag av lagen?

  » Visa svar
 • Vilka arbetsplatser berörs av lagen? 

  » Visa svar
 • Vad gäller för våra besökare?

  Lagen innebär att alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en elektronisk personalliggare som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll. Det finns undantag för personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.
  Men vad gäller för våra besökare? Det kan vara konsulter som jobbar med projektet som är på besök, framtida bostadsköpare, kommuntjänstemän och andra besök som inte jobbar med projektet, men som vi vill visa runt på våra projekt. Ska dessa personer omfattas och registreras i personliggaren?

  » Visa svar
 • Behöver jag som näringsidkare en egen personalliggare?

  Med den nya lagen om personalliggare är byggherren skyldig att hålla en samlad personalliggare på arbetsplatsen samt hålla den tillgänglig för Skatteverket. Det står också att jag som näringsidkare ska hålla företagets personalliggare tillgänglig för byggherren och Skatteverket. Betyder det att jag ska registrera i två olika personalliggare på arbetsplatsen?

  » Visa svar
 • Uppgifterna i personalliggaren ska sparas beskattningsåret + 2 år av varje näringsidkare. Kan jag spara uppgifterna i papper eller måste de sparas elektroniskt?

  » Visa svar
 • Är det möjligt för en byggherre att vid samordnad generalentreprenad överlåta sitt ansvar som avser elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen?

  Inverkar det på möjligheten att överlåta ansvaret att s.k. ”partnering” tillämpas i ett byggprojekt?

  » Visa svar