Anslut organisation

Vill du ansluta en Ideell förening – Kommun – Statlig myndighet – Landsting – Trossamfund – Stiftelse, fyll i nedanstående formulär och bifoga de bilagor som krävs.

Vi behandlar sen ert ärende och återkopplar när det är klart för er att signera avtalet och registrera in er organisation till ID06-systemet.

Normal handläggningstid är 1-3 veckor.

Om du har några frågor så skicka dessa till manuellkontroll@id06.se

  • Ange här organisationens uppgifter

  • Kontaktperson

  • Förslag på firmatecknare i er organisation

  • Bilagor

    Dokument som verifierar att er angivna person också har firmateckningsrätt för hela er organisationen.
    1. Godkänt dokument är: Styrelseprotokoll (en enskild styrelseledamot accepteras som behörig firmatecknare)
    2. Alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB.