Registrera er organisation till ID06 systemet

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och säkerställa
samband mellan varje individ och arbetsgivare.

Som ett första steg i att registrera er organisation hos ID06 behöver vi först säkerställa individens identitet. Detta sker genom att du  skapar ett personligt konto*, med hjälp av eID** eller genom skanning av en giltigt id-handling hos en utav ID06 skanningspartner.

Läs mer om hur ett skanningsbesök går till här. 

 

För att kunna gå vidare i sista steget av registreringen krävs det att en med firmateckningsrätt över er organisationen godkänner ID06 allmänna bestämmelser samt signerar avtalet mellan er och ID06 AB.

Personens firmateckningsrätt kommer även att kontrolleras automatiskt för svenska aktiebolag samt svenska egenföretagare.

Tillhör er organisation en annan bolagsform eller ett annat land kommer er organisation att behöva fylla i formuläret “anslut organisation” längre ner på sidan för en manuell hantering av ärendet. Om du har några frågor relaterat till formuläret så skicka dessa till manuellkontroll@id06.se

1. Användarregistrering
Skapa ett personligt konto hos ID06 genom att fylla i de efterfrågade personuppgifterna här.

 

2. Autentisering
Klicka på den länk som mottagits per e-post och verifiera er därefter med eID.

Har ni skannat er ID-handling kommer ni att få en SMS-kod i stället för att verifiera er med eID.

3. Företagsinformation
Fyll i den företagsinformation som efterfrågas.

Om företaget inte hittas eller att det inte kan fortgå av annan orsak, fyll då i den efterfrågade informationen genom formuläret här.

4. Fakturainformation
Ange organisationens fakturauppgifter.

5. Avtal
Organisationens firmatecknare behöver läsa och signera avtal samt godkänna ID06 allmänna bestämmelser med sitt eID eller med SMS-kod.

* Ett personligt konto tillhör en enskild individ i ID06 portal, kontot är personligt och kan kopplas till olika företagskonton och kortordrar.
** Här är en lista på godkända eID och id-handlingar hos ID06.

 • Anslut organisation

  Vill du ansluta en Ideell förening – Kommun - Statlig myndighet – Landsting - Trossamfund - Stiftelse, fyll i nedanstående formulär och bifoga de bilagor som krävs. Normal handläggningstid är 1-3 veckor.
 • Ange organisationens uppgifter

 • Kontaktperson

 • Förslag på firmatecknare i er organisation

 • Bilagor

  Dokument som verifierar att er angivna person också har firmateckningsrätt för hela er organisationen.
  1. Godkänt dokument är: Styrelseprotokoll (en enskild styrelseledamot accepteras som behörig firmatecknare)
  2. Alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB.