15 apr 2024

ID06 Kompetensdatabas kvalitetsstämplar flyttbranschen

Utveckling och kunskapsbyte hålls högt inom Svenska Möbeltransportörers Förbund, SMF. När SMF nu ansluter sig till ID06 Kompetensdatabas blir det en tydlig kvalitetsstämpel för organisationens medlemsföretag, anställda och kunder men även för branschen i stort.

– Människor som jobbar på våra medlemsföretag ska veta om att de arbetar på ett schysst företag. Med ID06 kvalitets- och trygghetsstämplar vi våra medlemmar, säger Mikael Signer vice ordförande och ansvarig för avtal och utbildning för SMF.

SMF samlar idag Sveriges främsta företag inom flyttbranschen. Något man har gjort sedan 1946 med målet att öka kvalitén och skapa en sundare bransch. Medlemsföretagen är experter på olika typer av tjänster inom flytt för både privatpersoner och företag. När förbundets omfattande utbildningspaket nu registreras i ID06 Kompetensdatabas stärks branschen ytterligare.

– Att jobba inom flytt handlar inte bara om att bära tunga saker. Personalen behöver vara utbildad och certifierade att ta hand känsliga uppgifter och föremål. Samtidigt behöver de kunna komma in på byggarbetsplatser men även andra skyddade och bevakade områden. När våra utbildningar nu samlas i ID06 Kompetensdatabas blir det enklare för våra företag att visa upp att personalen har rätt behörighet, säger Mikael Signer.
 

Utbildning stärker branschen

SMF:s medlemmar är kvalitetscertifierade genom svensk flyttstandard. Utbildningspaketet som registreras i ID06 Kompetensdatabas är i tre steg. Utbildningsstegen går från att fokusera på ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet till att handla om arbetsledning, försäkringsfrågor och hantering av känsliga föremål.

Företag som bär ID06-kort och har registrerade utbildningar i ID06 Kompetensdatabas får en konkurrensfördel. Mot privatkunder visar det att företaget är seriöst och att personalen har den kunskap som krävs för att flytta ett bohag. Vid upphandlingar och företagsflyttar ger det en garanti kring säkerhet och trygghet när känslig information snabbt ska omlokaliseras från en lokal till en annan.

– Många flyttjobb sker på avspärrade områden. För att flyttföretag ska få tillgång till dessa platser så behöver de kunna stämpla in på samma sätt som till exempel ett byggföretag. Har man ID06-kort betyder det att våra medlemsföretag kommer in samtidigt som fler affärsmöjligheter öppnas upp.

Behörighetskort och identifikation har alltid varit ett krav för att vara medlem i SMF. En samlad plattform för utbildningar ser även till att rätt personal hamnar på rätt jobb i planeringen.

– När en kund anlitar ett av våra medlemsföretag ska de veta att de får ett bra företag. Med ID06 Kompetensdatabas stärker vi den kunskapen samtidigt som vi lyfter branschen till en ny nivå.