ID06 Kompetensdatabas

 
ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis på arbetsplatsen.

Med ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

Ny betalmodell från 1 Jan 2024

Vi introducerar en ny
betalmodell från och med den 1 januari 2024.

Läs mer om den nya
modellen och hur den
fungerar här.

För dig som ID06-kortinnehavare slipper du oroa dig för borttappade eller glömda utbildningsbevis. Allt som behövs kommer att finnas i ID06 Kompetensdatabas. Det är dessutom enkelt att få ut en förteckning över dina egna utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen.

Du kan själv se vilka utbildningar som finns registrerade för dig genom att logga in med BankID.

Det är utbildningsföretaget som registrerar utbildningsbeviset i ID06 Kompetensdatabas. För det krävs att utbildningsföretaget är ackrediterat av ID06.

Med läsbehörighet för arbetsgivare kan företaget se sina egna anställdas utbildningsbevis som är registrerade i kompetensdatabasen.

På arbetsplatsen är det ID06 applikationspartner som tillhandahåller läsare och applikationer.

 

Rätt kompetens och behörighet

ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.