Kompetensdatabasen

Vill du se vilka kompetenser som är inlagda på ditt kort?

Om du vill se vilka kompetenser som du har inlagda på ditt kort så kan du gå in här, och logga in med BankID. På så vis kan du enkelt granska vilka kompetenser som du har på ditt kort.

Vill du se dina medarbetares kompetenser som är inlagda på deras kort, be dem då gå in här och logga in med BankID

Vill du lägga till en kompetens?

Om du är en elev / studerande på en utbildning, så ska du be skolan / utbildningen om att lägga in dina kompetenser. Förutsatt att de har registrerat sig för att kunna lägga in utbildningar så kommer de då kunna lägga in utbildningar på ditt kort.

Om du är en skola, eller bedriver utbildningar och önskar att lägga till utbildningar men har inte tillgång så kan du gå in här, och ansöka.