Ackreditering av leverantör

För att underlätta för branschens företag att utrusta arbetsplatsen med lösningar, som med säkerhet fungerar i enlighet med regelverket för produkter och tjänster inom ID06, och för att kvalitetssäkra personalliggarkravet, kommer leverantörer att ackrediteras (godkännas) enligt ID06 Standard.

Ackrediterade leverantörer:

  • Har exklusiv rätt att leverera produkter märkta med ID06-logotyp.
  • Ska underteckna en leverans- och användarförsäkran som reglerar utfärdandet av ID06-kort, standardkomponenter inom systemet samt användandet av ID06-logotyp.


Exempel på produkter och tjänster som förutsätter ackreditering:

  • Leverans av kortämnen.
  • Tillverkning och utfärdande av behörighetskort.
  • Leverans av avläsningsutrustning.
  • Leverans av applikationer för närvaroredovisning.


Företag som är intresserade av att bli ackrediterade enligt gällande standard för ID06 är välkomna att kontakta ID06 AB via compliance@id06.se
 

Ackrediteringsunderlag

  • För att bli ackrediterad leverantör av ID06-produkter behöver företaget ansöka om ackreditering enligt bilaga 2.
  • Ackrediteringsunderlaget utgörs av ID06 Standard jämte refererande dokument.
  • Beroende på om företaget önskar bli ackrediterat som kortämnesleverantör, kortleverantör eller läsar- och applikationsleverantör gäller respektive villkor.


Vid ev frågor, vänligen kontakta compliance@id06.se

Handlingar i pdf-format:


skaerm_infobric.png

app_infobric.png

Mobillapp_EaseCheckIn_2.png