Press och media

Har du frågor om ID06 och vår verksamhet? Du som arbetar som journalist eller inom media kan kontakta oss enligt nedan. För vanliga supportärenden vänligen kontakta oss via vår supportsida.

Frågor om ID06-behörighetskort och ID06-anslutning av företag:
Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av ID06-behörighetskort.

Frågor om läsarutrustning och applikationer:
Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av läsare och applikationer.

Frågor om ackreditering av leverantörer:
Kontakta oss via vår supportsida

Dataskyddsombud ID06 AB:
ID06 AB
Att: Dataskyddsombud
Box 13144
103 03 Stockholm
dpo@id06.se

Pressfrågor:
Kontakta press@id06.se

ID06 Bolagsdeklaration
Björn Sjöstrand
E-post: bjorn.sjostrand@id06.se

Mitt ID06 och GDPR-frågor
Björn Sjöstrand
E-post: bjorn.sjostrand@id06.se

ID06-kort och ID06 Portalen
Thor Jonsson
E-post: thor.jonsson@id06.se

ID06 Kompetensdatabas
Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@id06.se

Misstänker du att ett företag för oegentligheter och har en koppling till ID06-systemet?

Maila då gärna ett tips om det till ID06 Företagskontroll.
Vi granskar och behandlar naturligtvis ditt tips med sekretess där din anonymitet är prioriterad, så uppgifter om din
person och e-postadress delges aldrig till någon annan person eller företag.