Kontakta oss

För support kring ID06-kort vänligen kontakta oss via vår supportsida.

För frågor om kortbeställningar kontakta den kortleverantör som ni har.

Frågor om ID06-behörighetskort och ID06-anslutning av företag:
Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av ID06-behörighetskort.

Frågor om läsarutrustning och applikationer:
Kontakta någon av våra ackrediterade leverantörer av läsare och applikationer.

Frågor om ackreditering av leverantörer:
Kontakta oss via vår supportsida

Dataskyddsombud ID06 AB:
ID06 AB
Att: Dataskyddsombud
Box 13144
103 03 Stockholm
dpo@id06.se

Pressfrågor:
Kontakta press@id06.se

ID06 Bolagsdeklaration
Björn Sjöstrand
E-post: bjorn.sjostrand@id06.se

Mitt ID06 och GDPR-frågor
Björn Sjöstrand
E-post: bjorn.sjostrand@id06.se

ID06-kort och ID06 Portalen
Thor Jonsson
E-post: thor.jonsson@id06.se

ID06 Kompetensdatabas
Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@id06.se

Misstänker du ett företag för oegentligheter med en koppling till ID06 systemet?

Misstänker du ett företag för oegentligheter med en koppling till ID06-systemet, e-posta då gärna ett tips om det till ID06 Företagskontroll.
Vi granskar och behandlar naturligtvis ditt tips med sekretess där din anonymitet är prioriterad, så uppgifter om din person och e-postadress delges utan undantag aldrig någon annan person eller företag.
Vi kan dock heller inte på grund av samma krav på sekretess återkomma till dig avseende utfallet av granskningen eller de eventuella åtgärder som ID06 Företagskontroll genomfört.