Hur kan vi hjälpa dig?

Hantera företag

Anslut företag

 • Hur loggar jag in med engångskod?

  Logga in med engångskods såhär:

  1. Gå till ID06 Portal och välj ”Logga in med mobil engångskod”
  2. Fyll i uppgifter såsom e-post och lösenord (som angavs när ditt ID06 konto skapades)

  Ett sms skickas till det mobiltelefonnummer användarkontot är kopplat till

  1. Fyll i koden som kommer via sms
  2. Du är nu inloggad

 • Vilka länder kan ansluta till ID06?
  Afghanistan
  Albanien
  Algeriet
  Argentina
  Australien
  Azerbajdzjan
  Belgien
  Bosnien och Hercegovina
  Brasilien
  Bulgarien
  Chile
  Colombia
  Costa Rica
  Cypern
  Danmark
  Dominikanska republiken
  Ecuador
  Egypten
  Elfenbenskusten
  Eritrea
  Estland
  Etiopien
  Filippinerna
  Finland
  Frankrike
  Förenade Arabemiraten
  Georgien
  Ghana
  Grekland
  Guatemala
  Indien
  Irak
  Irland
  Iran
  Island
  Israel
  Italien
  Japan
  Jemen
  Jordanien
  Kamerun
  Kanada
  Kazakstan
  Kina
  Kirgizistan
  Korea
  Kroatien
  Kuwait
  Lettland
  Libanon
  Litauen
  Luxemburg
  Malaysia
  Marocko
  Mexico
  Moldavien
  Mongoliet
  Montenegro
  Nederländerna
  Nigeria
  Nord Makedonien
  Norge
  Nya Zeeland
  Pakistan
  Panama
  Paraguay
  Peru
  Polen
  Portugal
  Rumänien
  Rwanda
  Ryssland
  Schweiz
  Serbien
  Singapore
  Slovakien
  Slovenien
  Spanien
  Storbritannien
  Sverige
  Sydafrika
  Syrien
  Taiwan
  Thailand
  Tjeckien
  Turkiet
  Tyskland
  Ukraina
  Ungern
  Uruguay
  USA
  Uzbekistan
  Venezuela
  Vietnam
  Vitryssland
  Österrike
 • Vad kostar det att vara ansluten till ID06?

  ID06 fakturerar årsavgiften för anslutningen till ID06 en gång per år och priset baseras på antal ID06-kort ett företag har enligt tabell nedan. Kortavgiften om 80 kr faktureras en gång per kort och år.

  Detta innebär att om du beställer ett ID06-kort gäller bindningstiden i 12 månader. Vill du avsluta ett ID06-kort under pågående period upphör avgiften för det kortet först vid nästa periodstart(efter 12 mån). Det är därför inte möjligt att få återbetalning för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

   
  Antal kort Pris per år/företag
     
  0-10 500 kr
  11-50 1000 kr
  51-100 2000 kr
  101-250 3000 kr
  251-1 000 5000 kr
  1 000+ 10 000 kr

  Samtliga priser är exklusive moms. 25% moms tillkommer.

  Enmansföretagare med ett kort betalar 500 kr/år där kortavgiften ingår i årsavgiften för anslutningen till ID06-systemet.

 • Hur ansluter jag en kommun/ annan organisation till ID06?

  Om du behöver ansluta en kommun eller annan organisation till ID06 så behöver du kontakta oss.

  Anledningen till det är att en kommun/annan organsiation ej har en angiven firmatecknare och då går det inte att ansluta automatiskt. Det krävs att en firmatecknare över organisationen godkänner ID06 allmänna bestämmelser och villkor samt signerar avtalet mellan ID06 AB och er organisation.

  För svenska aktiebolag och svenska egenföretagare sker denna kontroll dock automatiskt.

  Kontakta oss och skicka in en anslutningsansökan här

 • Varför hittas inte mitt företag när jag vill ansluta till ID06 systemet?

  Om ett företag inte hittas när ni vill ansluta er kan det bero på att vi saknar företagets basinformation.

  För att få assistans med att registrera ett företag manuellt behöver ID06 få in företagsinformationen manuellt. Fyll i formuläret här med så mycket företagsinformation som möjligt för en snabbare hantering.

 • Vem kan ansluta ett företag till ID06 systemet?

  När ID06 ska söka efter godkända firmatecknare via kreditupplysningsföretag, så går det endast att göra på roller i styrelsen.

  Vi kan därför endast tillåta roller där det är säkerställt att den personen också har en självklar rätt till att teckna firman, som VD, extern VD, ordförande och ledamot i styrelsen när det gäller aktiebolag.

  En suppleant är per automatik inte säkerställd till att ha firmateckningsrätt, om inte företaget gett suppleanten den rätten via en anmälan om det till Bolagsverket.

  I de fall suppleanten har firmateckningsrätt anmäld hos Bolagsverket så godkänner ID06 suppleanten manuellt att få teckna avtalet för anslutning till ID06 systemet. En begäran om att suppleanten ska godkännas i ID06 systemet för att teckna avtalet kan då skickas via manuellkontroll@id06.se

  Den begäran behöver då innehålla företagsnamn, organisationsnummer samt suppleantens namn och personliga e-postadress som behöver vara densamma som suppleanten angett vid registrering av sitt personliga ID06 konto.

 • Hur signerar jag avtalet mellan ID06 och mitt företag?

  För att ett företag ska kunna ansluta sig till ID06 systemet krävs det att en med firmateckningsrätt signerar avtalet mellan företag och ID06 AB. I anslutningsprocessen kontrolleras därför personen som påbörjar registreringen för att se så denne har rätten att teckna avtalet.

  Signeringen sker elektroniskt med ett ID06-godkänt eID eller genom skanning av pass/nationell ID-handling.

Administrera företag

 • Hur tar jag bort användare i företagskontot?

  Administratören på företaget loggar in på företagets ID06 konto.

  Klicka på företagsnamnet uppe till höger. Här finner ni sedan alternativ “användarhantering”. Där listas samtliga användare med behörighet i ert företagskonto.

  Välj rätt användare för att sedan “Ta bort användare” och spara ändring.

   

 • Hur lägger jag till användare i företagskontot?

  Huvudadministratörer utser vem/vilka som får behörighet i företagskontot.

  Lägg till ny beställare: Huvudadministratör loggar in på sitt konto.

  Klicka på företagsnamnet uppe till höger. Där finns alternativ “användarhantering” och där bjuds användare in.
  Här kan man också utse andra administratörer som får samma möjligheter att lägga till och ta bort kortbeställare.

  Administratörer- kan ge/ta bort andra behörigheter i företagskontot.
  Användare- kan administrera de egna behörigheterna.

Avsluta företagskonto

 • Hur avslutar jag mitt företagskonto hos ID06?

  Är du inte längre intresserad av att vara ansluten till ID06-systemet måste du själv avsluta anslutningen genom kontakta oss via vårt kontaktformulär.

  Kom ihåg att ange kundnummer och eventuellt fakturanummer om du har någon obetald faktura i ditt mail när du skriver att du vill avsluta anslutningen till ID06.

  Har ni fått en faktura som avser kostnader för kort så skall den kostnaden betalas in då vi fakturerar för de kort som är aktiva i systemet och inte avslutade av er.