ID06 Bolagsdeklaration

Användare & behörigheter

 • Var kan jag hantera företagets användare?

  Under rubriken “Användarhantering” i företagsmenyn.

 • Hur lägger jag till en ny användare av Bolagsdeklaration?

  Nya användare läggs till genom att klicka på “Användarhantering” i företagsmenyn och därefter välja “+ Lägg till användare”.

  Antingen kan du lägger till en användare i taget genom att ange deras e-postadress alternativt anger du en lista med e-postadresser till flera användare.

  De tillagda användarna kommer att få en inbjudan med länk till ett formulär där de får fylla i sina användaruppgifter. Därefter kommer de få identifiera sig.

 • Vem kan lägga till nya användare av Bolagsdeklaration?

  Alla administratörer kan lägga till nya användare och projektmedlemmar till de projekt som företaget har tillgång till

 • Hur många användare kan läggas till i Bolagsdeklaration?

  För närvarande finns ingen gräns på hur många användare som kan läggas till. Notera att alla användare måste ha ett legitimt skäl att ta del av informationen.

 • Hur massimporterar jag användare?

  Klicka på “+ Importera e-postadresser” och kopiera-klistra in en lista med e-postadresser i textfältet.
  E-postadresserna måste separeras med kommatecken eller semikolon. Välj behörighetsnivå och skicka därefter inbjudan. Samma behörighetsnivå kommer gälla alla användare i listan.

 • Kan personer från andra företag läggas till som användare eller administratörer?

  Ja, se “Hur blir jag användare i ett specifikt projekt”

 • Vilka behörigheter har en administratör?

  Lägga till nya användare, redigera behörigheter och ta bort användare. Notera att administratören är administratör för hela ID06 kontot och inte enbart Bolagsdeklaration.

 • Vilka behörigheter har en projektmedlem?

  Som projektmedlem kan du hantera vilka företag som ska bevakas, bygga leveranskedjan, skriva ut projektrapport, lägga till och ta bort leverantörer.
  Du kan bjuda in andra projektmedlemmar till projektet. Dessa kan vara från den egna organisationen eller från en extern part.

 • Hur blir jag användare i ett specifikt projekt?

  1. Om du redan är “användare” av Bolagsdeklaration: Då kan en projektmedlem eller administatör från ditt företag lägga till dig som projektmedlem i projektet

  2. Om ditt företag är ett ID06 “registrerat användarföretag” men du saknar användarbehörighet till Bolagsdeklaration: En administratör för ditt företag kan tilldela dig användarbehörighet. Därefter kan du bjudas in till ett specifikt projekt av en administratör eller en befintlig projektmedlem i projektet. Det kan vara både interna projekt och projekt upplagda av andra företag.

  3. Om ditt företag inte är ett ID06 anslutet företag så måste det först bli ett användarföretag. Se därefter punkt 1 och 2.

 • Finns det någon behörighet som bara kan titta in i projektet men inte göra något?

  Nej det saknas för närvarande.

Terminologi

 • Klient

  Klienten är den som startar ett projekt och är kund till ID06 avseende Bolagsdeklaration. Klienten ligger alltid överst i leverantörskedjan.
  Alla företag kan använda sig av ID06 Bolagsdeklaration och därmed vara klient.

 • Företagskonto

  Företagskonto finns i dagsläget endast per organisationsnummer. Behörigheten är individuell.
  Sköter du flera företags Bolagsdeklaration växlar du lätt till ett annat företagskonto genom att gå till namnet på det företag du för tillfället är inne i. Se högst upp på sidan till höger. Där väljer du “Byt företagskonto”.

 • ID06 Administratör och huvudentreprenör
  Eftersom en klient kan bjuda in andra företag i projektets topphierarki vilka kan administrera ID06 Bolagsdeklaration så har dessa fått två olika begrepp i gällande version, ID06 administratör och huvudentreprenör.

  Inom byggsektorn är detta ofta en huvudentreprenör, men det kan också vara en sidoentreprenör eller konsult som administrerar Bolagsdeklaration. Dessa företag kan för förtydligande läggas till som antingen huvudentreprenör eller ID06 administratör. Båda dessa begrepp ges samma behörigheter.

  För användning av Bolagsdeklaration i andra branscher än bygg så rekommenderas begreppet ID06 administratör dvs. det bolaget är med och administrerar ID06 verktyg, Bolagsdeklaration.

 • Inköpande leverantör

  Det bolag som har upphandlat en tjänst eller varor från en leverantör/entreprenör

 • Beställare

  Beställare är den som själv eller på uppdrag av någon, t.ex.  staten beställer tjänster och varor.
  Byggherrar är en slags beställare.

 • Leverantör och entreprenör

  ID06 benämner samtliga leverantörsled under beställaren som leverantörer. Leverantörs begreppet innefattar begreppet entreprenör.

 • Underleverantör och underentreprenör

  ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
  Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.

 • Senast registrerade förändringen

  Datumet visar när ny rapportdata senast uppdaterades för leverantören.
  Har du kännedom om något som inträffat efter detta datum men som ännu inte slagit igenom i ID06 Bolagsdeklaration så inkludera din kännedom i bedömningen av leverantören.
  Se även “Varför visas inte” under bevakning.

 • Föranmäld leverantör, Föranmälan

  Företag som lagts till i leverantörskedjan i ett projekt betraktas som föranmälda leverantörer.
  Avtalsförhållande mellan inköpande företag och leverantör är kända och ansvarig för hanteringen i projektet har lagt till leverantören för bevakning.

 • Ej länkade leverantörer

  En leverantör som det inte finns behov av att bevaka i en leverantörskedja kan läggas i en lista. Denna lista kallas i ID06 Bolagsdeklaration “ej länkade leverantörer”.
  Här kan även leverantörer som eventuellt kommer att finnas på en arbetsplats läggas till bevakning i förebyggande syfte.
  Kom ihåg att rensa dina ej länkade leverantörer med jämna mellanrum. Använd funktionalitet att flytta en leverantör från ej länkade leverantörer till leverantörskedjan när detta är fallet.