Övriga tjänster

ID06 Kompetensdatabas

 • Vad är ID06 Kompetensdatabas?
  ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis för individen, för företaget och på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas kan du samla utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet.
 • Vad kostar det att registrera utbildningsbevis i kompetensdatabasen?

  Vi tar ut en årsavgift om 6 000 kr per år samt en avgift om 100 kr per registrering av det ackrediterade utbildningsföretaget.

 • Vem kan se individens registrerade utbildningsbevis?

  • Individen kan alltid se sina utbildningsbevis. Logga in med hjälp av BankID på ID06 Kompetensdatasens hemsida.
  • Utbildningsföretaget som har registrerat utbildningsbeviset.
  • Företaget, ID06 anslutet, som du är anställd hos.
  • Platsledningen på den arbetsplats du jobbar på.

 • Hur ger jag mitt samtycke till ID06 Kompetensdatabas?

  För att utbildningsföretaget ska kunna registrera din utbildning krävs ditt centrala samtycke.

  Se nedan instruktionsfilm hur du går tillväga.

ID06 Bolagsdeklaration

 • Vad är ID06 Bolagsdeklaration?
  ID06 Bolagsdeklaration ger möjlighet att bevaka såväl svenska som utländska företag i samma tjänst. Det finns tre granskningsnivåer:
  • Utvalda väsentliga kriterier indikeras i 5 färgsatta utredningsnivåer. Via översikten kan användarna snabbt se vilka företag som kan behöva utredas.
  • Från samma vy kan användarna öppna en mer omfattande rapport och granska det bevakade företaget avseende fler kriterier.

  Den tredje möjligheten ges olika användare på företaget att knyta en underentreprenör eller leverantör till ett eller flera projekt eller till ett arbetsplatsnummer. På så vis kan användarna bevaka samma företag i flera strukturer och det möjliggör för flera användare att bevaka samma företag.

  Gå till ID06 Bolagsdeklaration

 • Hur ansluter jag mitt företag till ID06 Bolagsdeklaration?

  För att ansluta till ID06 Bolagsdeklaration behöver du först skicka in en intresseanmälan.
  Därefter behöver bolagets firmatecknare (som registrerade företaget till ID06 systemet) genomgå anslutningsprocessen och teckna avtal för produkten.

Mitt ID06

 • Vad är Mitt ID06?

  Mitt ID06 är en produkt som ger företag en samlad bild av alla deras personalliggare, oavsett vilken ID06-leverantör de har använt sig av. Genom Mitt ID06 kan företagen även ge sina anställda registerutdrag från personalliggarna på de arbetsplatser som individen har varit verksam på.

  Gå till Mitt ID06

elevID06

 • Kan jag använda elevID06-kortet på mitt sommarjobb

  Nej, elevID06-kortet är till för besök på arbetsplatser t ex vid praktik och studiebesök.

 • Hur ska ett foto vara för att bli godkänt?

  Fotografiet som ska användas till ID06-kort ska vara av god kvalitet. För detta ska följande anvisningar följas:

  • Fotot lämnas i ett exemplar och ska vara välliknande.
  • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
  • Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
  • Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillerna. Reflektioner får inte synas i glasögonen.
  • Individen får inte ha mörka eller färgade glasögon.
  • Individen får inte ha någon huvudbonad eller liknande.
  • Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus utan skuggor.
  • Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
  • Både svartvita foton och färgfoton är godkända.
 • Varför fungerar inte BankID för ungdomar?

  BankID för ungdomar har ibland spärr för olika tjänster, det är dock enkelt att öppna upp ett BankID även för annan användning och är något förälder till ungdomarna kan göra via sin bank.
  Om man inte vill tillåta detta gäller skanning av pass (eller nationellt ID).

 • Vad är elevID06?

  Elever och lärare som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats, exempelvis i samband med praktik eller studiebesök, måste bära personliga ID06-kort. ElevID06 AB arbetar för att underlätta hanteringen och beställningen av ID06-kort för lärare och elever. Syftet är att få elever att se ID06-kortet som en naturlig del av arbetsplatsen samt att det är en säkerhetsåtgärd för eleverna som är ute på arbetsplatser runtom i Sverige.

  Gå till elevID06