Hur kan vi hjälpa dig?

Övriga tjänster

ID06 Stamp

 • Hur aktiverar jag ID06 Stamp?

  Du som har administratörsrollen i ert företag kan aktivera tjänsten genom att göra följande:

  1. Logga in i ID06 Portalen

  2. Välj ert företagsnamn i högra hörnet för att gå till ”användarhantering”

  3. Fyll i ny användare (eller befintlig) och välj alternativet ”Företagsadministratör för Mitt ID06 Stamp”

  4. Gå till tjänsten som nu är synlig på startsidan i ID06 Portalen och välj slutligen att aktivera ID06 Stamp. Klart!

 • Vad kostar ID06 Stamp?

  ID06 Stamp är en grundtjänst som redan ingår om ditt företag är anslutet till ID06 och det behöver bara aktiveras av er. Utse en administratör när du loggar in i ID06 Portalen för att ta del av ert företags personalliggare.

 • Hur ofta hämtas information från personalliggaren?

  Information hämtas kontinuerligt från er personalliggare – från alla era arbetsplatser inom företaget.

 • Vad kostar Rapport + i ID06 Stamp?

  ID06 Stamp Rapport + är en tilläggstjänst som kan aktiveras om du har tillgång till ID06 Stamp. Årsavgiften för ID06 Stamp Rapport + är 300/500/700/900/1500 SEK och följer av hur mycket data ni har i ID06 Stamp.

  I samband med att du vill aktivera denna tilläggstjänst Rapport + (i ID06 Portalen för ID06 Stamp) får du veta just ert pris för tjänsten baserat på prismodellen enligt ovan.

Om ID06

 • Kan jag som beställare/byggherre kräva ID06 vid upphandling?

  Du som professionell byggherre eller beställare kan motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader.

  Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:

  Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.”

  Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser.

  För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.

 • Vad handlar bankinitiativet ”hållbar byggbransch” om?

  Bankinitiativet ”Hållbar byggbransch” syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Det är ett initiativ från banker i Sverige där kraven på byggbranschen förstärks, då man vill öka kontroller inom branschen och att underleverantörer i alla led följer de regler som finns.

  Projektrapporten inom ID06 Bolagsdeklaration uppfyller de krav som ställts av bankerna och är en tjänst som möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

  Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna.

 • Vem äger ID06?

  ID06 ägs av branschen och har fått i uppdrag att arbeta för en sund konkurrens, vi delar inte ut vinst till våra delägare och verkar konkurrensneutralt på marknaden.

  Våra ägare är Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen, Måleriföretagen och Byggföretagen.

 • Vad är syftet med ID06?

  Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen.

  Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått.

ID06 Status Control

 • Hur kontrollerar jag ett ID06-kort?

  ID06 Status Control Pro (för företag)

  Du kontrollerar om ett ID06-kort är aktivt genom att:

  (1) Öppna ID06 Status Control Pro appen i mobilen

  (2) Välj eller namnge ett projekt, och tryck på knappen ”påbörja kontrollen”

  (3) Välj därefter ”skanna kort”

  (4) Lägg därefter ID06-kortet mot telefonens läsare som oftast sitter på baksidan av din telefon (den kan vara placerad på olika ställen beroende på vilken telefonmodell du har).

  Avläsningen fungerar bäst om kortets chip är i direktkontakt med läsaren på telefonen. Chippet på ID06-kortet sitter strax ovanför ID06-loggan i det nedre högra hörnet. Avståndet du ska ha mellan din telefon och ID06-kort kan också variera för olika mobiltelefoner.

  ID06 Status Control (för privatpersoner)

  Du kontrollerar om ett ID06-kort är aktivt genom att:

  (1) Öppna ID06 Status Control appen i mobilen

  (2) Välj ”skanna kort”

  (3) Lägg därefter ID06-kortet mot telefonens läsare som oftast sitter på baksidan av din telefon (den kan vara placerad på olika ställen beroende på vilken telefonmodell du har).

  Avläsningen fungerar bäst om kortets chip är i direktkontakt med läsaren på telefonen. Chippet på ID06-kortet sitter strax ovanför ID06-loggan i det nedre högra hörnet. Avståndet du ska ha mellan din telefon och ID06-kort kan också variera för olika mobiltelefoner.

 • Varför kan jag inte genomföra en kortkontroll med appen?

  Kontrollera att telefonens NFC-funktion är påslagen i dina inställningar.

  Om möjligt, ta bort fodralet på din telefon innan du påbörjar kontrollen. Oavsett vilken telefonmodell du använder är det viktigt att hålla enheterna stilla, annars kan kopplingen råka avbrytas.

  Telefonens läsare sitter oftast på baksidan av din telefon (den kan vara placerad på olika ställen beroende på vilken telefonmodell du har).

  Avläsningen fungerar bäst om kortets chip är i direktkontakt med läsaren på telefonen. Chippet på ID06-kortet sitter strax ovanför ID06-loggan i det nedre högra hörnet. Avståndet du ska ha mellan din telefon och ID06-kort kan också variera för olika mobiltelefoner.

 • Vad kostar ID06 Status Control Pro?

  Appen kostar 990 kr per år och användare (12 mån). Första faktureringen sker månaden efter att den första inloggningen gjorts och därefter årsvis.

 • Hur avregistrerar jag mig från ID06 Status Control Pro?

  Om du vill avsluta din prenumeration behöver du göra det en månad innan en ny årsprenumeration startar. Fyll i formuläret här för att avsluta din prenumeration

ID06 Kompetensdatabas

 • Hur ger jag mitt samtycke till ID06 Kompetensdatabas?

  För att utbildningsföretaget ska kunna registrera din utbildning krävs ditt centrala samtycke.

  Se nedan instruktionsfilm hur du går tillväga.

   

 • Vem kan se individens registrerade utbildningsbevis?

  • Individen kan alltid se sina utbildningsbevis. Logga in med hjälp av BankID på ID06 Kompetensdatasens hemsida.
  • Utbildningsföretaget som har registrerat utbildningsbeviset.
  • Företaget, ID06 anslutet, som du är anställd hos.
  • Platsledningen på den arbetsplats du jobbar på.

 • Vad kostar det att registrera utbildningsbevis i kompetensdatabasen?

  Ditt företag betalar en årsavgift till ID06 baserat på ditt företags antal aktiva ID06-kort. I den summan kan obegränsat med utbildningsbevis registreras av ID06 ackrediterade utbildningsföretag. Avgiften faktureras samtidigt som dina andra ID06 tjänster.

  Årsavgiften för ett ID06 ackrediterat utbildningsföretag är för nuvarande 6 000 kr/år.

  Antal aktiva kort Årsavgift
  1 50 kr
  2 – 10 500 kr
  11 – 50 1 000 kr
  51 – 100 2 000 kr
  101 – 250 3 000 kr
  251 – 1000 7 500 kr
  Över 1000 30 000 kr
 • Vad är ID06 Kompetensdatabas?
  ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis för individen, för företaget och på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas kan du samla utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet.

elevID06

 • Vad är elevID06?

  Elever och lärare som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats, exempelvis i samband med praktik eller studiebesök, måste bära personliga ID06-kort. ElevID06 AB arbetar för att underlätta hanteringen och beställningen av ID06-kort för lärare och elever. Syftet är att få elever att se ID06-kortet som en naturlig del av arbetsplatsen samt att det är en säkerhetsåtgärd för eleverna som är ute på arbetsplatser runtom i Sverige.

  Gå till elevID06

 • Varför fungerar inte BankID för ungdomar?

  BankID för ungdomar har ibland spärr för olika tjänster, det är dock enkelt att öppna upp ett BankID även för annan användning och är något förälder till ungdomarna kan göra via sin bank.
  Om man inte vill tillåta detta gäller skanning av pass (eller nationellt ID).

 • Hur registreras praktikanter/elever på en ID06 arbetsplats?

  Gymnasieelever och äldre ska registreras i personalliggaren hos den entreprenör de praktiserar hos, men inte praoelever från grundskolan.

  Gymnasieelever och äldre som ska ut på en ID06 arbetsplats måste också ha ID06-kort precis som alla andra som vistas på arbetsplatsen. Därför ska skolan eller utbildningsbolaget beställa detta till berörda elever. För att beställa ID06-kort går detta att göra via elevID06.se

 • Hur ska ett foto vara för att bli godkänt?

  Fotografiet som ska användas till ID06-kort ska vara av god kvalitet. För detta ska följande anvisningar följas:

  • Fotot lämnas i ett exemplar och ska vara välliknande.
  • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
  • Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
  • Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillerna. Reflektioner får inte synas.
  • Individen får inte ha mörka eller färgade glasögon.
  • Individen får inte ha någon huvudbonad eller liknande. Religiösa bonader är godkända men hela ansiktet ska tydligt synas.
  • Ansiktet ska vara jämnt belyst och bakgrunden ska vara ljus utan skuggor.
  • Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
  • Både svartvita foton och färgfoton är godkända.
  • Ska var taget mot vit/ljus neutral bakgrund
  • Ansiktet ska uppta minst 70 % av fotot
 • Kan jag använda elevID06-kortet på mitt sommarjobb?

  Nej, elevID06-kortet är till för besök på arbetsplatser t ex vid praktik och studiebesök.