Hur kan vi hjälpa dig?

Hanteringsfrågor

 • Var ser jag alla projekt jag har tillgång till?

  Välj flik ”Projekt” Här listas alla projekt för det valda företagskontot.

 • Vilka namn kan ett projekt ha?

  Det finns två olika namn. Ett projektnamn vilket bör vara ett namn som de parter som ska ha tillgång till projektet känner till.
  Det finns även ett frivilligt fält för ett internt namn eller nummer.

 • Hur söker jag ett projekt?

  Över listan med alla projekt finns ett sökfält och två fält för urval. Dessa kan kombineras.

 • Kan jag lägga en utredningskommentar, utredningssignal på ett företag?

  Funktionen finns för närvarande inte. Kravställning pågår.

 • När ska arbetsplats-ID läggas till?

  Arbetsplats-ID ska läggas till om uppgift om eventuella besökare önskas, det vill säga de leverantörer som inte betraktas som föranmälda i ett projekt.

 • Hur öppnar jag enklast hela leverantörskedjan och hur skriver jag ut den?

  Den öppnas enklast genom att gå in i leverantörskedjan och därifrån trycka på ”Skriv ut” ikonen överst till höger, då visas hela leverantörskedjan.

  Leverantörskedjan kan skrivas ut som en pdf.

 • Hur öppnar jag en företagsrapport?

  Du kan öppna rapporten genom att trycka överallt där rapportikonen syns eller genom att välja ”se rapport” i rullisten som indikeras med en nedåtgående pil.

   

 • Hur skriver jag ut en Projektrapport /Bankrapport?

  Du finner en ikon för utskrift av projektrapporten i projektets sammanfattande fält när du valt ett projekt.

 • På vilka språk kan jag jag se företagsrapporten och projektrapporten?

  På svenska och engelska

 • Hur byter jag språk?

  Tryck på pilen till höger om ditt namn i översta högra hörnet. Välj ”Språk” och aktivera det språk du vill ha.
  Språkvalet slår igenom i alla ID06 tjänster: användarhantering, korthantering och Bolagsdeklaration.

 • Hur länge kan jag vara inne i Bolagsdeklaration utan att behöva logga in på nytt?

  Sessionstiden är för närvarande ställd till 30 minuters inaktivitet. Sessionstiden gäller hela serviceportalen. Det går inte att ändra.

 • Var väljer jag vilket företag som jag vill arbeta i?

  Du kan bara ha ett företagskonto öppet och därmed arbeta utifrån en klient i taget.
  Du växlar enkelt företag genom att gå till namnet på det företag du för tillfället är inne i. Se högst upp på sidan till höger. Där väljer du ”Byt företagskonto”.

 • Vem ska lägga till arbetsplats-ID?

  Om det finns flera företag som använder ID06 Bolagsdeklaration för samma projekt, men dessa parter har satt upp var sitt projekt för arbetsplatsen, så kan endast den part som har ansvaret för personalliggaren och den fysiska arbetsplatsen registrera Arbetsplats-ID i Bolagsdeklaration. Det är denne som ska ges möjlighet att starta hemtagning av data från personalliggaren via Mitt ID06.

  ID06 rekommenderar därför att till exempel beställare och huvudentreprenör, behörig sidoentreprenör eller konsultföretag, delar samma projekt, där den ena parten bjuder in den andra.

 • Varför startar inte hemtagningen av data från personalliggaren?
  1. Kontrollera att Projektets arbetsplats ID är angett för projektet. Kontrollera att alla siffror är korrekta. Numret ska innehålla Versaler (A-Z) och siffror samt vara 13 tecken långt. Kontrollera att det inte finns mellanslag vare sig före, efter eller i numret. Projektet är lagt i status ”aktiv”.2. Kontakta er applikationspartner av personalliggare att de laddat upp projektet till ID06-systemet.3. Notera att endast en ägare av arbetsplats ID tillåts i ID06-systemet.Ta kontakt med andra intressenter för projektet och se om de startat bevakning på samma projekt och använt sig av arbetsplats-ID för arbetsplatsen. Den som har ansvaret för uppföljningen ska registrera arbetsplats-ID. Överväg att bjuda in den andra parten i samma projekt så att inget dubbelarbete behöver göras av till exempel beställare och huvudentreprenör.

   4. Därefter kan du kontakta ID06 support för felsökning.

 • Hur läggs en underleverantör till i leverantörskedjan?

  Det finns två sätt att lägga till en leverantör i leverantörskedjan. Båda sätten kräver att du öppnat leverantörskedjan genom att gå till “se/redigera” Leverantörskedja.

  1. Sök rätt plats i leverantörskedjan och välj “Lägg till leverantör” i rullisten. 2. Om du tidigare har valt att “flytta Leverantör”, väljer du nu “placera Leverantör” i rullisten som kommer upp.

  Man kan även använda funktionen “+Lägg till flera leverantörer” men den funktionen finns bara i fliken “Projektleverantörer”. I leverantörskedjan läggs ett företag till åt gången.

 • ”Varför kan vi inte lägga till ett företag för bevakning ”
  1. Kontrollera att du skrivit in korrekt organisationsnummer samt att hela organisationsnumret har kunnat fyllas i
   2. Kontrollera att Bolagsdeklaration hämtar uppgifter från landet där företaget är registrerat
   3. Kontakta ID06 support
 • Kan vi byta ut en leverantör till en annan?

  Det finns ingen funktionalitet som kan byta ett företag mot ett annat.

  Det företag som försvinner från arbetsplatsen kan tas bort och ett nytt kan läggas till på samma plats i leverantörskedjan. Men om den leverantör som ska tas bort hunnit vara verksam på arbetsplatsen, rekommenderar ID06 att även den leverantören ska kvarstå i leverantörskedjan. Samtidigt läggs det nya företaget till under samma inköpande leverantör. Därefter läggs eventuella underleverantörer till på den nya leverantören.

  Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.

 • Varför kan jag inte ta bort en leverantör?

  Samtliga leverantörer ska kunna tas bort. Undantaget är besökare som inte klassas som leverantörer. Notera att besökaren oftast är leverantörer som inte blivit föranmälda. Varning! Om du tar bort ett företag som har underleverantörer ur leverantörskedjan, så försvinner även underleverantörerna till den leverantören.

 • Hur vet vi att projektet i Bolagsdeklarationen hämtar information från ID06 Stamp, som i sin tur hämtar data från applikationsleverantören?

  För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. (bindestreck och kommatecken)

  Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06-systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet. Säkerställ därför med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet.

 • Vad ska vi göra med företag som hamnar som ”besökare”

  Ta reda på vad besökaren och den eventuella leverantören gjort på arbetsplatsen, legal grund.

  Om företaget är en leverantör, bedöm om företaget är godkänd som leverantör samt ta reda på vilken som är den inköpande leverantören.
  Finns rutiner om föranmälan om underleverantörer, tag reda på varför företaget inte har föranmälts.
  Starta eventuellt en föranmälan i efterhand. Lägg till företaget för bevakning i leverantörskedjan.
  Notera att företaget inte kan flyttas från besökare till leverantörskedjan. Kopiera organisationsnumret och klistra in det när leverantören läggs till i leverantörskedjan.

 • Jag kan inte flytta ett företag från besökare till leverantörskedjan eller olänkade leverantörer

  Ett företag som en gång blivit registrerat som besökare, kan inte tas bort från denna lista. Listan utgör ett sorts bevis för vilka företag som varit på arbetsplatsen utan att ha registrerats som föranmälda.

  Besökslistan ligger med i projektrapporten eller bankrapporten och kan därför delges andra parter till exempel beställare och kreditgivare. Se fråga “vad ska vi göra med ett företag som hamnar som “besökare”.

 • Hur blir jag aviserad om förändringar i bevakade leverantörers status?

  Se bevakningsfrågor

 • Hur ger jag en extern person tillgång till mitt projekt?

  Antingen kan personen kopplas till ert företagskonto eller till dennes arbetsgivares företagskonto. Det beror på vilket avtalsförhållande som råder mellan personen och er som klient, se nedan.

  Personen ska kopplas till klientens företagskonto
  Personen har ett användarkonto kopplat till ert företagskonto. Personen ska därefter ges behörighet till Bolagsdeklaration. Därefter lägger ni till personen genom att söka fram hen och lägga till hen som projektmedlem i de projekt personen ska ha tillgång till.

  Notera att en person kan knytas till flera företagskonton om hen arbetar åt flera klienter. Här är personen att betrakta som anställd i klientens företag.

  En eller flera personer ska kopplas via personernas arbetsgivares företagskonto

  I detta fall ska personen ha ett användarkonto kopplat till det företag där hen är anställd. Då måste personens arbetsgivare först läggas till i projektet som “ID06 Administratör eller Huvudentreprenör” och ange personen som kontaktperson för konsultföretaget. Notera att personen även behöver få behörigheten “Bolagsdeklaration” av sin arbetsgivare.

  Notera att personens arbetsgivare kommer att läggas till i projektet som vilken leverantör som helst och att det kommer genereras en företagsrapport på arbetsgivaren.

  Eftersom det externa företagets konto nu är knutet till projektet, kommer personal från det företaget att se all information på projektet. Det innebär att det företaget också tar kreditupplysningar för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, precis som klienten gör. Detta i sin tur medför att det externa företaget anges på eventuella omfrågande kopior.

 • En projektmedlem har tagits bort, vad kan ha hänt?

  Det finns två sätt som projektmedlemmar kan ha tagits bort:

  1. En projektmedlem tar bort en annan projektmedlem från projektet

  2. Personen var angiven som kontaktpersonen för leverantören men uppgiften har ändrats eller tagits bort. När kontaktperson ändras för en leverantör så tas den ursprungliga kontaktpersonen bort som projektmedlem från projektet.

  Ska personen fortsatt ha kvar rättigheterna så måste personen ges behörighet till projektet på nytt.