Hur kan vi hjälpa dig?

Lagring av data

  • Kan ID06 ta fram uppgifter på ett stängt projekt?

    Du kan själv ta fram alla stängda projekt genom att söka på Skede, stängd. Därefter kan du redigera projektet och lägga det i skede utkast eller aktivt igen.

  • Vad händer när man lägger ett stängt projekt i skede utkast eller aktivt?

    När du aktiverar ett projekt som varit stängt betyder det att det startar ny bevakning på samtliga företag som ligger i projektet.
    Notera att samtliga svenska enskilda firmor samt handelsbolag och kommanditbolag kommer att få en omfrågandekopia tillsänt sig om kreditinformation har uppdaterats sedan projektet lades i skede, stängt.