Hur kan vi hjälpa dig?

Om ID06

 • Kan jag som beställare/byggherre kräva ID06 vid upphandling?

  Du som professionell byggherre eller beställare kan motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader.

  Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:

  Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.”

  Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser.

  För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.

 • Vad handlar bankinitiativet “hållbar byggbransch” om?

  Bankinitiativet “Hållbar byggbransch” syftar till att minska risken för ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Det är ett initiativ från banker i Sverige där kraven på byggbranschen förstärks, då man vill öka kontroller inom branschen och att underleverantörer i alla led följer de regler som finns.

  Projektrapporten inom ID06 Bolagsdeklaration uppfyller de krav som ställts av bankerna och är en tjänst som möjliggör ökad kontroll för dig som entreprenör eller beställare.

  Bankerna som är grundare till initiativet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB samt Swedbank och Sparbankerna.

 • Vem äger ID06?

  ID06 ägs av branschen och har fått i uppdrag att arbeta för en sund konkurrens, vi delar inte ut vinst till våra delägare och verkar konkurrensneutralt på marknaden.

  Våra ägare är Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Säkerhetsföretagen, Transportföretagen, Måleriföretagen och Byggföretagen.

 • Vad är syftet med ID06?

  Syftet med den legitimationsplikt och närvaroregistrering som följer av ID06 är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen.

  Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För ett effektivt fungerande olycksförebyggande arbete är det av största vikt att både känna till och kunna kontrollera vilka som vistas på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått.