Är alla era ID06-kort spärrade?

Om alla kort i företaget blivit inaktiva beror det på att företaget har en betalning som är försenad, korten har då blivit spärrade av ID06. Ni kommer att få en förseningsavgift på 1 200 kr som behöver vara betald innan era ID06-kort kan aktiveras igen. Kontakta oss för hjälp med aktiveringen.

Vid försenad betalning har ID06 rätt att begära en administrativ avgift motsvarande kostnaden för hanteringen den försenade fakturan. Denna information finner ni i allmänna bestämmelser kapitel 6.8.4 punkt 8.