Arbetsplats ID

Byggherren har en skyldighet att anmäla alla byggen, med något undantag, som överskrider fyra prisbasbelopp till skatteverket.
Anmälan genererar ett så kallat arbetsplats ID. Läs mer om detta på Skatteverket.se