Besökare

Begreppet har endast funktionalitet då projektet knutits till ett arbetsplats-ID samt aktiverats.
Besökare är de företag som har varit inne på arbetsplatsen och registrerat sina ID06 kort i personalliggaren men vid tidpunkten för första registreringen i personalliggaren var företaget inte föranmält (tillagt i leverantörskedjan).
Läs mer under ”Integration Mitt ID06”.
Notera att det kommer att stå ”Besökare” även för de som inte kan knyta ett projekt till Mitt ID06 (personalliggare). Listan  kommer alltid att vara tom i det fallet.