Beställare

Beställare är den som själv eller på uppdrag av någon, t.ex.  staten beställer tjänster och varor.
Byggherrar är en slags beställare.