Betalningsanmärkning

Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Dessa kan dels delas upp i ansökningar om betalningsföreläggande, vilka i sin tur kan vara pågående eller avskrivna. Både pågående och avskrivna ansökningar visas för två år och innevarande år.
För enskilda firmor finns ett undantag eftersom de hanteras som privatpersoner och därför inkluderas inte betalningsansökningar för enskilda firmor.

I betalningsanmärkningar ingår också de ansökningar som lett till utslag eller fastställts. Dessa visas i tre år för enskilda firmor respektive fem år för övriga företagsformer.