Ej länkade leverantörer

En leverantör som det inte finns behov av att bevaka i en leverantörskedja kan läggas i en lista. Denna lista kallas i ID06 Bolagsdeklaration “ej länkade leverantörer”.
Här kan även leverantörer som eventuellt kommer att finnas på en arbetsplats läggas till bevakning i förebyggande syfte.
Kom ihåg att rensa dina ej länkade leverantörer med jämna mellanrum. Använd funktionalitet att flytta en leverantör från ej länkade leverantörer till leverantörskedjan när detta är fallet.