F-skattekontroll

Om företaget har en F-skatt eller en så kallad FA-skatt. Dessa indikeras med “ok”.
Tänk på att alla företag inte behöver ha F-skatt eller kan få F-skatt. Ett grundkrav för att vara ID06 anslutet företag är att företaget har en F-skatt.