“Finansiell information (årsredovisning, bokslut, nyckeltal)”

– Räkenskapsår
– Antal anställda eller anställningsintervall
– Nettoomsättning eller nettoomsättningsintervall
– Resultat efter finansiella poster och skatt
– Aktiekapital
– Eget kapital
– Kortfristiga skulder
– Långfristiga skulder
– Balansomslutning
– Omsättning per anställd
– Soliditet
– Eget kapital/aktiekapitalet
– Kassalikviditet och Balanslikviditet