Föranmälan

ID06 använder dessa begrepp för att öka förståelsen i ett specifikt förhållande t.ex. kan det stå – underleverantören omfattas av samma kravställning som leverantören.
Detta är endast begrepp och tilldelas ingen speciell roll eller behörighet i systemet.