Företags- och organisationsform

Alla vanliga svenska företagsformer indikeras med ”ok”. Övriga indikeras med ”observera”.
Vanliga svenska företagsformer är aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.