Företagsform

Begreppet företagsform används även när det handlar om organisationsformer.