Företagsrapport

Företagsrapport är det begrepp som används där all information som finns för leverantören visas. Se företagsrapportens ingående delar under Rapportförståelse.