Företagsstatus

Vilken status företaget har. Exempel på statusar är lagerbolag, fusionsärenden, likvidationsärende pågår eller konkursansökan inlämnad.
ID06 regelverk bygger på de olika statusparametrar som Creditsafe skickar.