“Förvaltare (konkursförvaltare, likvidator, rekonstruktör, företagsrekonstruktör)”

Uppgiften visas om företaget har inlett eller försatts i en sådan process.
– Konkursförvaltare
– Likvidator
– Företagsrekonstruktör

Uppgiften visas tillsammans med respektive kontaktuppgift.