Hur ändrar jag fakturasätt i ID06 Portalen?

Du som har administratörsrollen till ert företagskonto kan ändra fakturasätt.

Du kan antingen välja e-faktura eller faktura via e-post (bifogad PDF). Väljer du e-faktura krävs ett äkta GLN-nummer enligt standard. Väljer du istället faktura via e-post måste rätt angiven e-postadress anges, förslagsvis en som inte ändras över tid eller är knuten till en specifik individs e-postadress. Exempelvis faktura@företagsnamn.se.

Följ stegen enligt nedan.

1. Logga först in i ID06 Portalen

2. Välj ert företagsnamn i övre högra hörnet

3. Välj till sist faktureringsinformation