Hur blir jag användare i ett specifikt projekt?

1. Om du redan är “användare” av Bolagsdeklaration: Då kan en projektmedlem eller administatör från ditt företag lägga till dig som projektmedlem i projektet

2. Om ditt företag är ett ID06 “registrerat användarföretag” men du saknar användarbehörighet till Bolagsdeklaration: En administratör för ditt företag kan tilldela dig användarbehörighet. Därefter kan du bjudas in till ett specifikt projekt av en administratör eller en befintlig projektmedlem i projektet. Det kan vara både interna projekt och projekt upplagda av andra företag.

3. Om ditt företag inte är ett ID06 anslutet företag så måste det först bli ett användarföretag. Se därefter punkt 1 och 2.