Hur kan jag kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade på mig i ID06-systemet?

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy under punkten 7. Dina Rättigheter. ID06 AB är personuppgiftsansvarig för de kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i vårt system och du kan begära ett registerutdrag från oss om detta. När det gäller information som behandlas ute på arbetsplatsen i exempelvis en personalliggare är det din arbetsgivare som ansvarar för uppgifterna, det gör också det företag som ansvarar för arbetsplatsen och för den samlade personalliggaren. Vänd dig till din arbetsgivare för att få ta del av uppgifterna i personalliggaren. För att göra detta enklare har ID06 skapat en funktion som kallas Mitt ID06 för att din arbetsgivare på ett enklare sätt kan utge ett registerutdrag från de arbetsplatser som du har varit verksam på. Mitt ID06 kommer att tas i bruk under senare delen av 2020.