Hur lägger jag till användare i företagskontot?

Huvudadministratörer utser vem/vilka som får behörighet i företagskontot.

Lägg till ny beställare: Huvudadministratör loggar in på sitt konto.

Klicka på företagsnamnet uppe till höger. Där finns alternativ “användarhantering” och där bjuds användare in.
Här kan man också utse andra administratörer som får samma möjligheter att lägga till och ta bort kortbeställare.

Administratörer- kan ge/ta bort andra behörigheter i företagskontot.
Användare- kan administrera de egna behörigheterna.