Hur ofta hämtas information från ID06 Stamp?

ID06 Bolagsdeklaration laddar för närvarande upp gårdagens information en gång per dygn.