Hur tar jag bort användare i företagskontot?

Administratören på företaget loggar in på företagets ID06 konto.

Klicka på företagsnamnet uppe till höger. Här finner ni sedan alternativ ”användarhantering”. Där listas samtliga användare med behörighet i ert företagskonto.

Välj rätt användare för att sedan ”Ta bort användare” och spara ändring.