Hur vet jag om jag har det nya kortet?

Man kan bland annat se det på den LOA2-märkningen som finns i det högra översta hörnet på det nya kortet. En annan tydlig skillnad är fotografiet, på det nya ID06-kortet är fotografiet svartvitt medan det på det gamla ID06-kortet är fotografiet i färg.

Sedan 2020-01-21 är alla aktiva kort enligt den nya standarden. Då avslutades alla som var enligt den gamla standarden.