Hur vet vi att projektet hämtar information från ID06 Stamp?

För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06 systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektets Arbetsplats-ID kopplats ihop med ID06 systemet.