Hur vet vi att projektet i Bolagsdeklarationen hämtar information från ID06 Stamp, som i sin tur hämtar data från applikationsleverantören?

För närvarande kan inte Bolagsdeklaration indikera om data finns att tillgå. Är projektet knutet till ett arbetsplats-ID med personalliggare och projektet är aktiverat, så startas hemtagning av data så fort ID06 kort registreras i den personalliggaren, förutsatt att data har skickats från applikationsleverantören. (bindestreck och kommatecken)

Ser man att det finns Besökare registrerade i projektet så är projektet uppkopplat till ID06-systemet. Säkerställ med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet. Säkerställ därför med applikationsleverantören av personalliggaren att projektet kopplats ihop med ID06-systemet.