Inköpande leverantör

Det bolag som har upphandlat en tjänst eller varor från en leverantör/entreprenör.