Jag har tappat mitt ID06-kort. Vad gör jag?

Kontakta din ID06-administratör på ditt företag och be att kortet spärras och att ett nytt beställs.