Kan ID06 ta fram uppgifter på ett stängt projekt?

Du kan själv ta fram alla stängda projekt genom att söka på Skede, stängd. Därefter kan du redigera projektet och lägga det i skede utkast eller aktivt igen.