Kan jag se företagets status på utländska leverantörer?

För närvarande innehåller rapporten endast ett fåtal regler till grund för företagets status och utländska företag har därför status ofullständig om inte någon allvarligare status indikeras.
ID06 arbetar intensivt på att lägga till fler regler för utländska leverantörer.