Kan jag som beställare/byggherre kräva ID06 vid upphandling?

Du som professionell byggherre eller beställare kan motverka svartarbete genom att alltid kräva ID06 när du upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader.

Så här säkerställer du att ID06 tillämpas i entreprenaden genom administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12:

Vid upphandling av utförandeentreprenad anger du under AFC.343 och för totalentreprenad under AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.”

Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: ”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av ID06 Allmänna bestämmelser.

För blivande underentreprenörer anges samma text under AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.