Klient

Klienten är den som startar ett projekt och är kund till ID06 avseende Bolagsdeklaration. Klienten ligger alltid överst i leverantörskedjan.
Alla företag kan använda sig av ID06 Bolagsdeklaration och därmed vara klient.