Kontrollbalansräkning

– Om inte relevant visas detta.

Kontrollbalansräkning ska upprättas då halva aktiekapitalet anses förbrukat. Notera storleken på aktiekapitalet! Är storleken adekvat för den verksamhet som bedrivs? Här framgår krav på kontrollbalansräkning antingen i de fallen kontrollbalansräkning anges i årsredovisning eller ska upprättas med nyckeltal som beräkningsgrund .

Notera att ID06 inte har kännedom om den löpande verksamheten. En för företaget stor händelse kan när som helst under räkenskapsåret leda till ett behov av att upprätta en kontrollbalansräkning.