Leverantörskedja

Leverantörskedja används som begrepp i Bolagsdeklaration för att beskriva förhållanden mellan inköpande leverantör och leverantörer i flera led, så väl vertikala som horisontella, inom ett projekt.