När ska arbetsplats-ID läggas till?

Arbetsplats-ID ska läggas till om uppgift om eventuella besökare önskas, det vill säga de leverantörer som inte betraktas som föranmälda i ett projekt.