Projekt

Projekt  är ett begrepp som kan användas fritt. Det behöver inte vara ett specifikt projekt utan användarens behov styr begreppet.
Exempel  på sådant som kan betraktas som projekt är ett ramavtal,  entreprenadavtal, geografisk tillhörighet eller leverantörskategori.