Projektets skede

Ett projekt kan befinna sig i tre olika skeden:

Utkast: Alla nya projekt startas alltid i skede “utkast”.
Aktiv: För projekt som är knutna till en personalliggare så startar hemtagningen av uppgifter vid aktivering. Notera att det krävs ett registrerat arbetsplats ID eller internt projektnummer för att lägga projektet som aktivt.
Stängd: Projektet ligger fortfarande kvar i Bolagsdeklaration men ingen ny data hämtas hem. Projektet kan sättas i aktiv status på nytt.