Projektrapport/Bankrapport

Bolagsdeklaration definierar ett företag som lagts upp i projektets leverantörskedja som ett föranmält företag.
Kännedom ska finnas om förhållandet mellan det inköpande företaget och dess leverantör.