Säte

Sätet är den adress där företaget är registrerat. Notera att vid t.ex. en konkurs så styr sätet vilken Tingsrätt som hanterar konkursansökan.