Svenska momsregistret

Om företaget är momsregistrerat meddelas “ok”. “Ok-status” gäller även för svenska regioner, kommuner och statlig verksamhet. För övriga visas “observera”.